Visserijdagen niet vergunbaar

Visserijdagen niet vergunbaar

Voorlopig geen meerdaagse evenementen in Harlingen
De regering heeft eind vorige week verscherpte coronaregels voor evenementen in laten gaan. Zo
mogen er in de periode van 10 juli tot en met 13 augustus alleen nog evenementen plaatsvinden die
maximaal 24 uur duren en waarbij het publiek moet zitten. De nieuwe regels moeten de snel
stijgende coronabesmettingen een halt toeroepen.

Visserijdagen kunnen niet meer worden vergund
Met de nieuwe maatregelen van het Rijk is het voor gemeenten onmogelijk om meerdaagse
evenementen in de periode tot en met 13 augustus te vergunnen. De Visserijdagen in Harlingen
kunnen helaas niet meer de benodigde evenementenvergunning krijgen. Wat er in de periode daarna
wel of niet mogelijk is, laat zich nu nog niet voorspellen. Indien er na 13 augustus meer ruimte
ontstaat voor evenementen, zal de gemeente dan per geval en in overleg met de aanvrager, politie
en handhaving wegen wat wel en niet mogelijk is.

Burgemeester Ina Sjerps: Het is erg jammer dat de Visserijdagen dit jaar opnieuw geen, zelfs niet in
afgeslankte vorm, doorgang kunnen vinden.

Muziekavonden op de Willemshaven gaan ook niet door
De Stichting Evenementen Grote Bredeplaats wilde tijdens de Visserijdagen muziekavonden
organiseren. Ook dit kan niet doorgaan omdat deze avonden gebruik zouden maken van de
veiligheidsmaatregelen en afscherming van het hoofdfeest ‘Visserijdagen Harlingen’ op de locatie
Willemshaven. Nu het hoofdfeest niet doorgaat kunnen zij daar geen gebruik van maken.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.