Visserijdagen wordt bouwrijp gemaakt

Visserijdagen wordt bouwrijp gemaakt

Visserijdagen wordt ‘bouwrijp’ gemaakt

“We kunnen niet zonder elkaar;   we hebben elkaar hard nodig”

 

Voor veel Harlingers en ondernemers is het lang te stil geweest. Na twee jaar van vele beperkingen lijkt niets meer in de weg te staan om weer eens een goed feest in Harlingen te organiseren. Twee jaar achtereen konden de Harlinger Visserijdagen vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Zoals het er nu uitziet zetten de Stichting Visserijdagen Harlingen en de Stichting Evenementen Harlingen daar een dikke streep onder. “Het moet weer knallen; Harlingen moet weer vlammen. Het feest moet staan als een huis”, is de overtuiging van Bram Visser, voorzitter van de Stichting Evenementen Harlingen, kortweg de SEH.

De voorzitters van de beide stichtingen zitten aan tafel. Bram Visser namens de SEH, Jules Dutrieux namens de Stichting Visserijdagen Harlingen. “Voor veel Harlingers  en ondernemers is het een zware en moeilijke tijd geweest”, weten de beide voorzitters. “Begrijpelijk dat je dan als ondernemer vooral aan je eigen belang, aan je eigen toko denkt”, vindt Visser. Dutrieux wijst daarbij op het thema dat dit jaar tijdens de visserijdagen vooral centraal staat: “Natuurlijk hebben de Visserijdagen een aanzuigende werking van buitenaf. Maar het is vooral een feest van, voor en door Harlingers. Dat willen we met name benadrukken. En natuurlijk zullen we het niet alle ondernemers naar de zin kunnen maken. Daar ontkomen we niet aan. Maar we moeten wel samen de schouders er onder zetten om er een mooi feest van te maken. We kunnen niet zonder elkaar; we hebben elkaar hard nodig”.

Faciliteren

Visser is het daar hartgrondig mee eens: “Na deze moeilijke tijd moeten we ons herpakken. We moeten met elkaar aan het werk. Samen zullen we het moeten doen.” De beide stichtingen werken deels los van elkaar. Waar nodig trekken ze samen op. “Dat doen we eigenlijk al zo’n vijftien jaar. De Stichting Visserijdagen Harlingen is met name verantwoordelijk voor de invulling van het programma tijdens de feestdagen. De SEH is met name faciliterend voor de horeca-ondernemers in de stad. Visser: “Dat betekent voor ons dat de ondernemers zelf verantwoordelijk zijn over hoe zij invulling willen geven aan hun deel van de uitvoering van het feest. Dat kan bijvoorbeeld door het opstellen van podia en het inhuren van muziekbands of grote terrassen. Wij als SEH zijn met name faciliterend. Denk bijvoorbeeld aan de vergunning voor het feest, de sanitaire voorzieningen, de afvalinzameling en dergelijke zaken meer. En daarin treffen we met name ook de Stichting Visserijdagen Harlingen. Samen zijn we verantwoordelijk voor de invulling van het veiligheidsplan en samen vragen we ook de vergunning voor het feest bij de gemeente aan. Dat scheelt de ondernemers een hoop rompslomp. En naar de gemeente toe werkt dat natuurlijk een stuk efficiënter.”

Visser begrijpt dat, met name door de naamgeving van het feest, klachten of problemen van ondernemers wel eens op het bordje van de Stichting van Dutrieux worden gelegd. “Maar feitelijk zijn wij als SEH het aanspreekpunt voor de ondernemers. De Stichting Evenementen Harlingen is het platform voor met name de horeca-ondernemers dat hier speciaal voor is opgericht. Het is ook niet zo, zoals soms wordt gedacht, dat de SEH spelletjes in de stad organiseert. Absoluut niet. Wij zijn hooguit faciliterend. Dat is onze rol.”

Dutrieux benadrukt nogmaals dat voor het organiseren van onder andere de Visserijdagen “we elkaar hard nodig hebben”. Niet alleen de twee stichtingen, maar vooral ook de ondernemers als sponsors, en de horeca-ondernemers om er met elkaar een echt feest van te maken. “Als er discussie is, moet die niet gaan over individuele belangen, hoe begrijpelijk ook, maar het moet gaan over hoe we de stad Harlingen aantrekkelijk kunnen maken voor zijn inwoners. Harlingen een stad te laten zijn die bruist en gedragen wordt door zijn inwoners. Dan moet het niet uitmaken of je inwoner, ondernemer, sponsor of vrijwilliger bent.”

 

‘Bouwrijp’ maken             

Voor een deel zijn de voorbereidingen klaar. Dat wil zeggen dat de beide stichtingen hun handtekening hebben gezet onder het veiligheidsplan dat als voorwaarde voor het verkrijgen van de vergunning bij de gemeente op tafel moet liggen. “Je zou kunnen zeggen dat we in de fase zitten dat we het feest bouwrijp aan het maken zijn”, licht Dutrieux toe. De komende tijd zal vooral in het teken staan van de verdere voorbereiding van wensen en plannen van de ondernemers, en de invulling van het programma. “Daar hebben we nog een hele kluif aan. Natuurlijk is het niet altijd gemakkelijk”, beamen Visser en Dutrieux, “maar we doen het voor de stad, voor de Harlingers. En dan blijft het leuk om er met z’n allen de schouders er onder te zetten”.

 

(Foto;  Jules Dutrieux namens de Stichting Visserijdagen Harlingen en Bram Visser namens de SEH,)

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.