Contact

Privacyverklaring

Stichting Visserijdagen Harlingen (SVH) hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en met ingang van 25 mei 2018 conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG ). Persoonlijke gegevens worden met zorg behandeld en beveiligd.

 

Wij verwerken alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze activiteiten. Ten aanzien van deze gegevens geldt SVH als verantwoordelijke in de zin van de privacywetgeving.

 

Voor vragen zijn wij als volgt bereikbaar:

Stichting Visserijdagen Harlingen

Postbus 132

8861 AK Harlingen

e-mail: info@visserijdagenharlingen.nl