Het maatschappelijk belang van de Visserijdagen

Het maatschappelijk belang van de Visserijdagen

Elk evenement, klein of groot heeft zijn maatschappelijk belang. Dat is met de Visserijdagen niet anders. Dit jaar wordt dat voor de 63e keer en wel van 28 tot en met 31 augustus. Een respectabel aantal dat – zo blijkt uit de onlangs gehouden enquête – door het merendeel van onze inwoners gewaardeerd wordt met een eerste plaats in de top 5 van de Harlinger evenementen.

 

Tekst door Laurens Posthumus

Alvorens met voorzitter Jules Dutrieux hierover in gesprek te gaan ben ik op Google gaan zoeken wat er nu precies onder het begrip maatschappelijk belang verstaan wordt. “Het begrip maatschappelijk belang is niet eenvoudig te definiëren. Uit de definities die de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid voor dit begrip formuleerde, blijkt dat een belang maatschappelijk is als de behartiging van dat belang voor de samenleving als geheel gewenst is”.

Dat belang, met andere woorden, de Visserijdagen is als geheel wel degelijk gewenst. Is dat de reden dat jij, als opvolger van Paul Kwast, in 2015 voorzitter geworden bent?
“Zo kun je het wel stellen. Ik vind het leuk om dingen mogelijk te maken en daar een bijdrage aan te leveren. Ben hier niet geboren, maar wel opgegroeid en dan krijg je wel het ouwe seunen gevoel dat een echte Harlinger eigen is. Het gaf mij dan ook een goed gevoel dat ik kort nadat ik samen met René, Dorus, Joris, Herke en Bram het Tobbedansen weer terug naar Harlingen had gehaald, ik door Paul Kwast gevraagd werd het voorzitterschap van de Visserijdagen op me te nemen. Na dit thuis overlegd te hebben kon ik daar natuurlijk geen nee op zeggen. Ik wil benadrukken dat niet alleen de Visserijdagen een bijdrage levert aan het maatschappelijk belang. Ik denk juist dat vele evenementen samen bijdragen tot een groot maatschappelijk belang voor de gemeente Harlingen”.

Door de jaren heen zijn de Visserijdagen uitgegroeid naar een evenement van vier dagen. Ben je het eens met het antwoord van een aantal Harlingers dat het elk jaar weer hetzelfde is?
“Voor een deel hebben ze gelijk. Goede wijn behoeft immers geen krans, veel traditionele programmaonderdelen worden altijd druk bezocht en erg gewaardeerd. Maar aan de andere kant komen er, naast de toppers als het Douaneorkest, Sambafestival, Jazzfestival, Flamenco, Straattekenen, Circus in de zorg, jaarlijks weer nieuwe programmaonderdelen bij. Zo streven we naar een zo gevarieerd mogelijk programma voor iedereen. En een dag minder kan niet omdat de kermis niet voor drie dagen naar Harlingen komt en dat evenement is onmisbaar voor de Visserijdagen”.

Een discussie die na de coronatijd is ontstaan, is het feit dat de naam Visserijdagen niet meer de vlag is, die de lading dekt. Hoe sta jij daarin?
“Je doelt daarbij op het feit dat het aantal vissers drastisch teruggelopen is en er nog maar een paar echte Harlinger vissers over zijn. De tijd dat zowel de Zuider- als de Noorderhaven vol lagen met vissersschepen komt niet meer terug en nu ook de Visafslag op de Industriehaven er niet meer is zou je dat denken. Maar daar laat ik het bij, want zolang de vissers nog meedoen is het bovendien een naam en een evenement dat bij Harlingen hoort en dat bij iedereen bekend is. Zoals de Vlootschouw en het mooist versierde schip. Daar willen wij dit jaar weer een volwaardig evenement van maken met een veel grotere deelname”.

 

Is het doordat de vishal op de Visserijhaven niet meer gebruikt kan worden ook de reden geweest om de slotdag te verplaatsen naar de Willemshaven?
“Dat klopt. Daardoor moesten we noodgedwongen op zoek naar een nieuwe locatie en ligt de Willemshaven als evenemententerrein voor de hand. Deze locatie is wellicht minder groot, maar het is altijd druk tijdens de Open Dag en sluit veel beter aan op de drukbezochte binnenstad en de activiteiten die daar op zaterdag tegelijkertijd plaatsvinden. Denk maar aan de zomermarkt, het Sambafestival, de Vlootschouw en het vuurwerk. Bovendien hoeven de bezoekers minder ver te lopen en is er voldoende gelegenheid voor een hapje en een drankje onder het genot van een shantykoor. En niet te vergeten de vers gekookte mossels en gebakken vis in diverse soorten. Het hoort erbij en de insteek is er om dat nog meer zichtbaarder te maken. Daarnaast is er genoeg te beleven op het deel waar de civiele en overheidsdiensten zich presenteren met de nodige demonstraties en dat alles met als achtergrond diverse soorten schepen, w.o. die van de marine, kustwacht, politie en douane. Vlekkeloos was die eerste keer niet helemaal, maar de ervaring van afgelopen jaar en goede samenwerking met de vele samenwerkingspartners en horeca zorgen ervoor dat het dit jaar nog gezelliger wordt”.

Nu we het toch over de horeca hebben. Daar zijn met name de laatste jaren wel wat strubbelingen geweest zoals de statiegeldbekers. Dat moet toch op te lossen zijn?
“Ja, inderdaad, maar dat is iets van de horeca omdat wij geen bekers uitgeven. Het is voornamelijk een issue van het avondprogramma. De horeca verzorgt alle barverkoop. Dat is altijd al zo. Groot probleem en ergernis zijn de plastic bekers op straat. Ik wil benadrukken dat de meeste horecaclusters na afloop van het avondprogramma alles schoonveegt, toch blijven hier en daar plasticbekers liggen. Ik begrijp overigens niet waarom mensen de bekers op straat gooien terwijl er voldoende afvalbakken staan. Ik hoop dat de gezamenlijke horeca tot een goede oplossing en op één lijn komen om dit probleem op te lossen. Niet dat de ene horeca wel meedoet en de andere niet. Samen hebben we er alle belang bij dat het zwerfvuil van de plasticbekerprobleem wordt opgelost. Evenementen organiseren kost geld en met de komst van het door de overheid voorgeschreven veiligheidsplan nog veel meer”.

Is het dan nog wel leuk om met name dit evenement nog te organiseren?
“Ja en nee. Gelukkig worden wij financieel ondersteund door een grote groep sponsors, onze eigen gemeente met de jaarlijkse subsidie, en onze eigen activiteiten. Maar het kostenplaatje van de beveiliging, verkeersregelaars en het aantal EHBO’ers wordt jaarlijks steeds hoger. Met als gevolg dat je op deze manier het gevaar loopt steeds minder te kunnen organiseren. Om die reden heeft het Fries Straatfestival in Leeuwarden haar programma gehalveerd. Ik hoop dat we voor de Visserijdagen niet die beslissing hoeven te nemen. De overheid (lees Den Haag en Provincie) schrijft voor, maar als organisator en gemeente draai je wel voor de kosten op”.

De Visserijdagen zijn altijd rond dezelfde tijd aan het einde van de augustus. Is dat een bewuste keuze geweest?
“Er is ooit beslist dat de Visserijdagen op de laatste woensdag in augustus begint, maar daar is een enkele keer van afgeweken. Het valt vaak in de schoolvakanties, dat was vorig jaar het geval en dit jaar weer en dat is leuk voor de kinderen die meedoen aan de kinderbraderie en het straattekenen en naar het kindercircus willen”.

En ook wat het weer betreft?
“Eind augustus staat bekend als een periode waarin het – op een enkele uitzondering na – steeds mooi weer is geweest. Dat zie je wel aan vorig jaar. Piet Paulusma is helaas niet meer onder ons, dus is het wellicht de overweging waard met die dagen even te bellen met Tjitske Wijbenga, de weervrouw van Omrop Fryslân. Een ander bijkomend voordeel is, dat wij aan zee wonen en relatief jaarlijks veel zonuren hebben”.

Een evenement, zoals de Visserijdagen kan niet zonder vrijwilligers. Is daar gebrek aan?
“Nee, daarover hebben wij niet te klagen, evenals het aantal bestuursleden. Een paar jaar geleden moesten wij het met acht mensen doen. Dat aantal is inmiddels uitgebreid tot 12 bestuursleden, waardoor je als organisatie meer armslag hebt en taken beter kunt verdelen. Wat veel mensen niet weten dat wij in september de evaluatie doen en vanaf oktober elke maand een avond bij elkaar komen om stap voor stap de volgende Visserijdagen weer met een gevarieerd programma te komen voor alle doelgroepen en  leeftijdscategorieën. We zijn nu februari en kunnen al zeggen dat er weer nieuwe programmaonderdelen toegevoegd zullen worden. Het is dus niet elk jaar hetzelfde, zoals sommige mensen beweren. De Visserijdagen zijn van ons allen. Daar horen ook onze vrijwilligers bij die ieder voor zich hun steentje bijdragen. De een wat meer dan de ander, maar met evenveel enthousiasme om er weer geslaagde dagen van te maken. En dat waren ze vorig jaar zeer zeker”.

Samenvattend
De Visserijdagen horen bij Harlingen en zijn een vierdaags evenement met een rijke traditie. Inmiddels bijna 63 jaar jong. In die 63 jaar is er best veel veranderd en is het niet meer zoals het ooit was. Maar dat geldt voor heel veel zaken binnen onze samenleving. Tiiden hawwe tiiden, zei conferencier Teake van der Meer altijd. Maar door met de tijd mee te gaan heeft hij het lang volgehouden en dat is met de Visserijdagen niet anders.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.